Bloggposter

Installera plexiglas för att skydda taxiförare

Här är vår insändare till DN kollektivtrafikant Stockholm har fått positiv feedback på!

Klicka här:

DN Åsikt

Var rädd om alla som jobbar med människor och som dagligen riskerar

covid-19.De som jobbar påsjukhusen har höjts till skyarna – med all rätt.Men det finns en viktig grupp som är helt bortglömd - de som kör

färdtjänst/taxi.Vårdpersonal besitter kunskap och dessutom har all

skyddsutrustning. När det gäller de som ska upprätthålla en

levnadsstandard för stor del av våra ömtåliga invånare verkar allt detta

glömmas bort. Taxiförarna får inte en tydlig, korrekt, lugnande

information. Det enda de har att tillgå är medias artiklar som inte

alltid är lugnande och saföljdkliga.Det gör dom rädda med den  att färdtjänstkunder behandlas illa. Det

måste vara region Stockholm och Trafiknämndens ansvar att se till att

korrekt information går ut till förarna - alla förare som kör

färdtjänst! Det är den mest utsatta yrkesgruppen som sitter i en liten

bil utan något som helst skydd. Det spelar ingen roll var passageraren

sitter mer än att i framsätet har föraren mer koll. Dessutom om någon är

så dum att den åker färdtjänst när den är sjuk och tänker nysa/hosta

rakt ut är det vindrutan som får ta det mesta.Om man sitter bak kan det komma rakt på föraren. Nu är samplanering av

färdtjänstresenärer borta under denna tid, vilket är klokt. Men mer

måste göras.Utöver saklig informationoch stöd undrar vi varför plexiglas, bakom och

på…

Fortsätt

Upplagd av Jonas Lundgren den 1 Maj 2020 klockan 13.24 — 1 Inlägg

Uppdatering Ang. Årsmöte Kollektivtrafikant Sthlm

Till  medlemmarna i Kollektivtrafikant Stockholm

Med tanke på smittospridningen i stockholmsregionen just nu så är vi i
styrelsen eniga om att det vore ansvarslöst att hålla ett årsmöte på det
utannonserade datumet den 30 mars. Mötet är därför uppskjutet tills
vidare.

Ett nytt datum kan vi inte ange just nu, men det kan knappast bli något
fysiskt möte så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer över
70 år att "begränsa kontakter med andra människor så långt det går".

Hälsningar
Styrelsen

Upplagd av Jonas Lundgren den 28 Mars 2020 klockan 23.44

Kallelse Årsmöte Kollektivtrafikant Sthlm

.

Medlemmarna i Kollektivtrafikant Stockholm kallas till diskussion och årsmöte:

  •  VAD VILL OPPOSITIONEN?

Region Stockholm har sedan valet 2018 en blågrön majoritet. På mötet låter vi de båda oppositionsråden Anna Sehlin (V) och Jens Sjöström (S) hålla var sin inledning, och därefter blir det plats för frågor och synpunkter från mötesdeltagarna.När diskussionen med Anna och Jens är slut följer en kort fikapaus och därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. I år har vi ett beslut om stadgeändring att behandla. Denna del av programmet brukar ta ungefär en timme.Mötet äger rum tisdag 30 mars kl 18.00 i salen Mälardalen på plan 2 i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Närmaste T-banestation är Rådhuset. 

Obs! För att komma in i Landstingshuset måste man visa legitimation för vakten. Den som inte är medlem i Kollektivtrafikant Stockholm, men ändå vill närvara, måste meddela sitt namn senast den 28 mars till info@kollektivtrafikant.nu.

Dagordning för årsmötet:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om kallelse skett i…
Fortsätt

Upplagd av Jonas Lundgren den 28 Mars 2020 klockan 23.41

Klimatnödläget & Motorvägarna

Länk: 

Klimatnödläge råder - Förbifart Stockholm

Klimatnödläge – Förbifart Stockholm måste skrotas

Det behövs en snabb omställning av Stockholm från 50-talets bilstad till en modern, jämlik och människovänlig region.

Avbryt byggandet av Förbifarten innan ytterligare miljarder tillåts förstöra vår natur och vårt klimat ännu mer, skriver en lång rad miljöorganisationer och debattörer.

DEBATT. Stockholms stad är anslutet till klimatnätverket C40, som nu har proklamerat klimatnödläge. Vägtrafiken är en av de största utsläppskällorna av växthusgaser. Naturvårdsverket, Trafikverkets miljöexpertis, Klimatpolitiska rådet och IVA har dessutom under våren fört fram att transportsektorns klimatmål inte kommer att kunna nås till 2030 om inte biltrafiken minskar.

Nu står stora delar av bygget av motorvägen Förbifart Stockholm stilla. Trafikverket har just meddelat fyra års förseningar och höjda kostnader. Det är ett gyllene tillfälle att avbryta byggandet innan ytterligare miljarder tillåts förstöra vår natur och vårt klimat ännu mer. I arbetsplanen för Förbifart Stockholm räknar man med en Stockholmsregion som 2035 har 69 procent större trafikmängd än 2007. Trafikverket framförde redan 2016 att trots ny teknik och nya drivmedel måste biltrafiken i storstadsregionernas tätortsområden minska med cirka 30 procent till 2030 för att klimatmålen ska kunna nås. Men prognosen i arbetsplanen för Förbifart Stockholm innebär att Stockholmsregionens vägtrafik skulle släppa ut dubbelt så mycket koldioxid som klimatmålen tillåter. Till detta kommer utsläpp från byggnationen (cirka 500 000 ton).

38 miljarder till…

Fortsätt

Upplagd av Jonas Lundgren den 23 November 2019 klockan 19.09

Twitter Tracker

 
 
 

Kollektivtrafikant Sthlm är en partipolitiskt obunden ideell förening som är öppen för alla som vill förbättra kollektivtrafiken i Stockholm

Bli medlem

Forum

Låt nya 405 köra via Hornstull, Hornsgatan, Torkel Knutssonsgatan till Söder Mälarstrand. Skulle fler kunna nyttja linjen än i dag 2 Svar 

Nya 405 kör i dag mellan Moa Martinssons Torg och Ektorp Centrum. I dag kör bussen direkt ner på Söder Mälarstrand efter Västerbron. Från Västerbroplan till Londonviadukten finns ingen hållplats. Det…Fortsätt

Startad av Krister Ekberg. Senaste svar av Krister Ekberg Jan 22, 2019.

Trafiken på Stadsgården

Bygg ut Stadsgården NU i flera plan /etage så alla trafikanter får plats. Bussar, tåg, cyklar, bilar, gående till fotografiska museet och smidig access till färjorna.BONUS: Ett fantastiskt…Fortsätt

Startad av Nils Åke Etsmar Sep 13, 2017.

Uppgång Nr 2 på universitetet

Troligtvis är det en samhällsekonomisk lönsam investering att öppna uppgång nr 2 på universitetet, vilket det finns förberedelser gjorda till. Massvis av studenter på lappkärsberget skulle då spara…Fortsätt

Startad av David Tiberg Sep 5, 2012.

© 2020   Created by Mikael Sundström.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor