Bloggposter

Remiss svar Länsplan 2018-2029

.

Svar på

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029Kollektivtrafikant Stockholm konstaterar att det mesta som föreslås i planen inte går att ändra

på eftersom innehållet är bundet av redan fattade beslut. Det har därmed inte funnits mycket

plats för nytänkande. En plan som har ett tolvårsperspektiv borde annars ha kunnat säga mer

om nya transportsystem, som linbanor, förarlösa fordon, anropsstyrd trafik eller om att

konvertera stombusslinjer till spårväg.Av miljö- och klimatskäl är det nödvändigt att få länets invånare att göra fler av sina resor

med kollektiva färdmedel. Utvecklingen av kollektivtrafiken i Stockholms län fram till 2029

måste fokusera på de faktorer som kan åstadkomma en sådan förändring.

Trygghet är en viktig faktor. Den som reser kollektivt måste kunna känna sig trygg. Några angelägna

åtgärder för att åstadkomma detta är: Hållplatsernas och stationernas utformning och

vägen till och från dem måste bli säkrare. Belysningen måste vara tillfredsställande och man

ska inte behöva vara rädd att bli påkörd. Det ska helst finnas personal på stationer att vända

sig till, åtminstone ett trygghetsnummer dit man kan ringa och där någon svarar. Den som har

svårt att röra sig kan känna sig otrygg om han eller hon inte vet hur man ska nå en plattform

när hissen är trasig. Plattformsdörrar som minskar risken för att falla ner på spåret ökar

tryggheten för alla, även föraren.Välfungerande information är viktigt för att kollektivtrafiken ska locka resenärer. Kartor och

tidtabeller måste finnas vid alla hållplatser, och det behövs tät tillsyn av att informationen är

läsbar och aktuell från alla parter i kollektivtrafiken. Vid bytespunkter måste det finnas

tydliga och lättbegripliga tavlor som visar vart man ska gå för att nå sitt anslutande…

Fortsätt

Upplagd av Jonas Lundgren den 4 December 2017 klockan 10.11

Inbjudan

Upplagd av Jonas Lundgren den 3 December 2017 klockan 23.03

Tunnelbanan från Akalla till Barkarby har fått det viktiga miljötillståndet!

Hela länken:

Klart med miljötillstånd

Tunnelbanan från Akalla till Barkarby har fått det viktiga miljötillståndet i en dom från mark- och miljödomstolen.

- Det här är en milstolpe! Domstolen har gjort en bred prövning av projektet och kommit fram till att det följer miljöbalkens regler, säger projektchef Anna Nylén.

Domstolen har beslutat om ett antal villkor för verksamheten, för bland annat bullerstörningar och grundvattenpåverkan. Villkoren följer i stort sett förvaltningens förslag, men skärps på några punkter.

- Vi kommer att gå igenom domen noggrant och analysera vad det innebär för oss, säger Anna Nylén.

Förutom miljötillstånd krävs även en fastställd järnvägsplan innan de stora arbetena kan börja. Den väntas från Trafikverket under nästa år.

Upplagd av Jonas Lundgren den 27 November 2017 klockan 23.44

Framtiden?

Nu rullar spårvagnarna helt spårlöst i Zhuzhou

Nu rullar spårvagnarna helt spårlöst i Zhuzhou

2017-11-22 07:02 85Autonomous Rail Rapid Transit är en spårvagn på hjul. Tågets sensorer följer ett virtuellt spår i form av prickade linjer målade på vägbanan. De tre vagnarna tar 300 passagerare – och tio minuters laddning ger 25 kilometers räckvidd.

Kina är i stort behov av att snabbt bygga ut sin infrastruktur, och förbättra kollektivtrafiken. Detta har gett upphov till många kreativa lösningar. CRRC Corporation är inte först i landet med en spårvagn på hjul, men tidigare kinesiska versioner har handlat om bussar med ett påbyggt chassi.

Autonomous Rail Rapid Transit är långt mer raffinerad än en buss. ”ART” har sensorer som känner av hur brett utrymme vagnarna har att jobba med. Systemet förlitar sig på ett virtuellt spår i form av prickade linjer målade på vägbanan. Sensorerna är så känsliga att de jobbar med millimeterprecision. De tre spårvagnar som nu testas på gatorna i Zhuzhou har en förare på plats, men de kan operera…

Fortsätt

Upplagd av Jonas Lundgren den 24 November 2017 klockan 0.29

Twitter Tracker

 
 
 

Kollektivtrafikant Sthlm är en partipolitiskt obunden ideell förening som är öppen för alla som vill förbättra kollektivtrafiken i Stockholm

Bli medlem

Forum

Trafiken på Stadsgården

Bygg ut Stadsgården NU i flera plan /etage så alla trafikanter får plats. Bussar, tåg, cyklar, bilar, gående till fotografiska museet och smidig access till färjorna.BONUS: Ett fantastiskt…Fortsätt

Startad av Nils Åke Etsmar 13 Sep.

Uppgång Nr 2 på universitetet

Troligtvis är det en samhällsekonomisk lönsam investering att öppna uppgång nr 2 på universitetet, vilket det finns förberedelser gjorda till. Massvis av studenter på lappkärsberget skulle då spara…Fortsätt

Startad av David Tiberg Sep 5, 2012.

© 2017   Created by Mikael Sundström.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor