Bloggposter

Två nya filmer om nya tunnelbanan

Klicka här:

Två nya filmer om nya tunnelbananTvå nya filmer om nya tunnelbanan

Uppläsning


Fokus på framtida nytta. Nu finns två nya filmer som visar vilken nytta resenärerna kommer att ha av nya tunnelbanan till Nacka och söderort.

– Det är ju för resenärerna vi bygger, både de som bor i Nacka eller söderort idag och de som kommer att bo där när vi är klara. Vi vill visa att den utbyggda tunnelbanan ger nya resmöjligheter och knyter ihop delar av staden som idag inte har några självklara och enkla kollektiva förbindelser, säger kommunikationschef Marianne Dunér.

Filmerna kommer att marknadsföras för den som tittar på Youtube i Nacka eller i söderort under ett par veckor framåt.

– Det är ett led i vår ambition att öka kännedomen om nya tunnelbanan hos vår viktigaste målgrupp – de som bor i närheten av där vi ska bygga ut, säger Marianne Dunér.

Filmen om Nacka (öppnas i nytt fönster)…

Fortsätt

Upplagd av Jonas Lundgren den 31 Januari 2018 klockan 14.27

Efter kritiken: SL slopar skip stop

Länk:

SL Slopar Skip stop

Efter kritiken: SL slopar skip stop

Pendeltåg utanför Stockholm
Pendeltåg. Arkivbild. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Det hårt kritiserade systemet med så kallade skip stop i pendeltågstrafiken dras tillbaka i Sollentuna och Solna efter omfattande kritik från resenärer och politiker.

Systemet har fått hård kritik från både resenärer och från politiker i de berörda kommunerna. Skip stop-systemet infördes för drygt en månad sedan och innebär att vissa pendeltåg inte stannar vid alla stationer. Det gäller tre stationer i Sollentuna och en i Solna.

Nu backar alliansen och trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

– Jag tror att det alltid är viktigt att ändra på det som inte fungerar och snabbt försöker dra slutsatser av saker som inte fungerar som det är tänkt, säger Kristoffer Tamsons till P4 Stockholm.

Vi har en järnväg som mår väldigt dåligt. Det går ut över pendeltågstrafiken och dess resenärer varje dag.

Tamsons medger att styrande alliansen nu lyssnat till resenärerna.

– Då tycker jag att då är det politikens förbannade ansvar att lyssna på resenärerna…

Fortsätt

Upplagd av Jonas Lundgren den 18 Januari 2018 klockan 22.38

Klimatarbetet växlas upp för nya tunnelbanan

Länk:

Klimatarbetet med nya tunnelbanan

Att resa med tunnelbanan är bra och miljövänligt. Men att bygga ut tunnelbanan innebär stora utsläpp av klimatgaser – en siffra som nu ska sänkas med minst 25 procent.

Ett exjobb av två KTH-studenter som gjordes på förvaltningen för utbyggd tunnelbana i våras och en miljörevision pekade på samma sak – klimatmålen måste vara mätbara.

– Vi har alltid haft som mål att påverka klimatet så lite som möjligt, det nya nu är att vi har satt en siffra på det: vi ska ner med en fjärdedel under projektets utförande från tidigt skede till färdig anläggning, säger förvaltningschef Mårten Frumerie.

De största utsläppen av klimatgaser kommer från all den betong som behövs för att bygga tunnelbanan, så det betyder mycket att få ner mängden betong.

– Det gör vi framför allt genom storleken, ju mindre anläggningen är, desto mindre påverkar vi miljön, säger Mårten Frumerie.Kraven uppfylls

I arbetet med bygghandlingsprojekteringen som pågår just nu optimeras anläggningen för att bli så liten som möjligt men ändå uppfylla alla krav som finns på till exempel tillgänglighet och säkerhet.

Eftersom det inte är landstinget som kommer att utföra själva byggentreprenaderna är entreprenörerna viktiga. Under hösten har hållbarhetsenheten på förvaltningen därför skickat ut en enkät med syftet att undersöka marknadens kapacitet och kompetens. Enkäten skickades till företag som arbetar med berg- och tunnelanläggningar.

– Responsen var över förväntan! Vår höga ambitionsnivå inom hållbarhetsområdet kommer att kunna axlas av entreprenörerna,…

Fortsätt

Upplagd av Jonas Lundgren den 9 Januari 2018 klockan 23.27

Remiss svar Länsplan 2018-2029

.

Svar på

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029Kollektivtrafikant Stockholm konstaterar att det mesta som föreslås i planen inte går att ändra

på eftersom innehållet är bundet av redan fattade beslut. Det har därmed inte funnits mycket

plats för nytänkande. En plan som har ett tolvårsperspektiv borde annars ha kunnat säga mer

om nya transportsystem, som linbanor, förarlösa fordon, anropsstyrd trafik eller om att

konvertera stombusslinjer till spårväg.Av miljö- och klimatskäl är det nödvändigt att få länets invånare att göra fler av sina resor

med kollektiva färdmedel. Utvecklingen av kollektivtrafiken i Stockholms län fram till 2029

måste fokusera på de faktorer som kan åstadkomma en sådan förändring.

Trygghet är en viktig faktor. Den som reser kollektivt måste kunna känna sig trygg. Några angelägna

åtgärder för att åstadkomma detta är: Hållplatsernas och stationernas utformning och

vägen till och från dem måste bli säkrare. Belysningen måste vara tillfredsställande och man

ska inte behöva vara rädd att bli påkörd. Det ska helst finnas personal på stationer att vända

sig till, åtminstone ett trygghetsnummer dit man kan ringa och där någon svarar. Den som har

svårt att röra sig kan känna sig otrygg om han eller hon inte vet hur man ska nå en plattform

när hissen är trasig. Plattformsdörrar som minskar risken för att falla ner på spåret ökar

tryggheten för alla, även föraren.Välfungerande information är viktigt för att kollektivtrafiken ska locka resenärer. Kartor och

tidtabeller måste finnas vid alla hållplatser, och det behövs tät tillsyn av att informationen är

läsbar och aktuell från alla parter i kollektivtrafiken. Vid bytespunkter måste det finnas

tydliga och lättbegripliga tavlor som visar vart man ska gå för att nå sitt anslutande…

Fortsätt

Upplagd av Jonas Lundgren den 4 December 2017 klockan 10.11

Twitter Tracker

 
 
 

Kollektivtrafikant Sthlm är en partipolitiskt obunden ideell förening som är öppen för alla som vill förbättra kollektivtrafiken i Stockholm

Bli medlem

Forum

Trafiken på Stadsgården

Bygg ut Stadsgården NU i flera plan /etage så alla trafikanter får plats. Bussar, tåg, cyklar, bilar, gående till fotografiska museet och smidig access till färjorna.BONUS: Ett fantastiskt…Fortsätt

Startad av Nils Åke Etsmar Sep 13, 2017.

Uppgång Nr 2 på universitetet

Troligtvis är det en samhällsekonomisk lönsam investering att öppna uppgång nr 2 på universitetet, vilket det finns förberedelser gjorda till. Massvis av studenter på lappkärsberget skulle då spara…Fortsätt

Startad av David Tiberg Sep 5, 2012.

© 2018   Created by Mikael Sundström.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor