Remissvar och uttalanden

2017

2017-10-29 Svar på RUFS 2050

2017-08-13 Svar på Trafikkontorets Trafik- och gatumiljöplan för City

2017-01-23 Brev till Trafikförvaltningen om Närtrafiken

2016

2016-09-30 Synpunkter på Lokalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län

2016-07-11 Om planerna på en bussterminal i Katarinaberget

2016-03-09 Yttrande om ny parkeringsplan

2016-01-12 Yttrande om Gula Linjen, tunnelbana till Arenastaden


2015

2015-12-20 Yttrande om Tvärbanans Kistagren

2015-11-15 Spårväg syd behövs för tillväxten i södra länsdelen

2015-10-30 Till fövaltningen för utbyggd T-bana angående Nacka och söderort

2015-09-23 Till trafiknämnden och partierna: Det finns alternativ till nedskärningarna

2015-09-07 Till Trafikförvaltningen ang. pendel- och regionaltåg

2015-05-26 Till trafiknämnden ang. förändringar i SL-trafiken 2015/2016

2015-02-06 Till trafiknämnden ang. detaljplan för Nobel Center (gemensamt med Skärgårdens Trafikantförening m fl)

2014

2014-11-16  Angående förlängningen av tunnelbanan till Barkarby

2014-10-20 Remissvar på Gångplan för Stockholm2013

2013-08-14 Synpunkter på en eventuell uppfart från Förbifart Stockholm vid Mälaröarna

2013-05-29 Synpunkter på Regional cykelplan för Stockholms län

2013-05-10 Svar på "Stomnätsstrategi, etapp 2", från Trafikförvaltningen

2013-02-20 Synpunkter på Cyklingsutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70)

2012

2012-05-29  Synpunkter på cykelplan 2012

2012-04-26  Remissvar - Regionalt trafikförsörjningprogram

2012-03-21  Remissvar – Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

2012-02-22  Synpunkter på detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna, Dp 2011-01580-54

2011

2011-12-15 Spårvägs- och stomnätsstrategi för innerstaden

2008

2008-12-03 Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010

© 2019   Created by Mikael Sundström.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor